Impacte social

Un total de 145.660 beneficiaris aquest 2020

Beneficiaris *

Creem ocupació per a persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social 299
Ajudem les persones grans a millorar la seva qualitat de vida 3.168
Acompanyem els infants i adolescents a assolir l’èxit educatiu 1.689
Contribuïm a tenir els científics més ben preparats 9.143
Innovem en educació per a fomentar la creativitat i la imaginació 26.703
Conservem espais naturals de gran valor social 52.792
Promovem bons hàbits “perquè tothom mengi millor” 17.844
Fem recerca per a millorar l’alimentació i els productes 8
Impulsem els artistes i joves a desenvolupar el talent creatiu 102
Contribuïm a tenir una societat amb pensament crític 172
Creiem en una cultura oberta a tothom 33.250
Sumem voluntaris per a arribar més lluny i ajudar més persones 490
Total beneficiaris 2020 145.660

* Beneficiaris
Són les persones que participen en els projectes i programes promoguts per la Fundació i les que assisteixen i prenen part en les activitat culturals i educatives de l’entitat.

Usuaris *

Visitants La Pedrera 132.890
Visitants Xarxa Espais Natura 364.203
Usuaris Món Sant Benet (hotel, restauració, congressos) 36.139
Total usuaris 2020 533.232

* Usuaris
Són les persones que visiten l’edifici de la Pedrera i la Xarxa d’Espais Natura, i les que utilitzen els serveis d’hoteleria i restauració de Món Sant Benet.