Balanç econòmic

Dimensió Econòmica

Ingressos Despeses
Fundació Catalunya La Pedrera 11.603.616 € 19.016.627 €
Entitats vinculades al grup:
Món Sant Benet 2.010.833 € 2.690.713 €
Fundació Alicia 710.308 € 1.144.493 €
Fundació Topromi 1.076.992 € 1.086.166 €
Serveis Personals TFCLP 1.838.323 € 2.558.926 €
Volum de negoci del Grup 17.240.072 € 26.496.926 €

Dimensió Laboral

Llocs de treball
Fundació Catalunya La Pedrera 71
Col·legi Oms i de Prat 67
Serveis Personals TFCLP 1 114
Fundació Topromi 37
Fundació Alícia 17
Món Sant Benet SL 61
Cooperativa MANS 35
Grup Fundació Catalunya La Pedrera 402
Serveis Espais Socials 2 193
Serveis induïts La Pedrera 3 41
Serveis induïts Món Sant Benet 3 16
Productors associats 40
Impacte laboral directe i induït 692

1 La Pedrera, Món Sant Benet, MónNatura Delta, MónNatura Pirineus i Xarxa Espais Natura
2 23 coordinadors, 30 psicòlegs, 30 fisioterapeutes, 30 monitors, 80 educadors
3 Manteniment, seguretat, neteja i altres serveis

Recursos de la Fundació

Recursos obtinguts

Cultura

Recursos aplicats

Alimentació